Firemní účast

Nabízíme vaší společnosti účast na této největší lékařské odborné akci v ČR a zúčastnit se můžete formou stánku, firemního sympozia nebo jako inzerent v tištěném programu, Sjezdových novinách nebo objednáním areálové reklamy.

Všechny aktivity (kromě Sjezdových novin) lze objednat přes on-line registrační systém - Váš účet.

 

Pronájem výstavní plochy v pavilonu A1

Cena za 1 m2 výstavní plochy je 7.800,- Kč.

Plochu je nutné objednat do 15. března 2014.
Po tomto datu bude cena za 1 m2 výstavní plochy zvýšena o 10%, tedy na 8.580,- Kč.

Objednat můžete jednu ze tří možností:

a)      Standardní kóji vč. vybavení na klíč (viz Dotazník pro vystavovatele)

b)      Vlastní expozice (bezplatně můžete využít vybavení ze standardní kóje, je nutné ale objednat buď v Dotazníku nebo na e-mailu jzemcik@bvv.cz nejpozději do 30. dubna 2014)

c)       Výstavba společností Veletrhy Brno (i zde platí podmínka z bodu b) na bezplatné využití vybavení standardní kóje)

Při rastrování stánků je brán zřetel na několik hledisek – umístění stánků z předchozích let, doba přihlášení a míra sponzorského přispění nad rámec standardní účasti (stánek, sympozium či reklama). Generální a hlavní sponzoři jako jediní mají právo si vybrat výstavní plochu, ostatním vystavovatelům je přidělena dle výše popsaných pravidel.

Firemní sympozium

Firemní sympozium je možné objednat do 10. ledna 2014, do tohoto data je nutné zadat alespoň délku sympozia a jeho preferované umístění, jména předsedajících a názvy sdělení (včetně jmen autorů) je možné zadávat do 31. ledna 2014. Dodržujte prosím tyto termíny.

Cena za 1 minutu firemního sympozia je 2.500,- Kč, bez ohledu na den a sál. V nabídce jsou sály Rotunda, Morava, Praha, Brno, Hradec Králové a Olomouc.

Objednat a zadat firemní sympozium můžete opět pouze prostřednictvím registračního on-line systému – viz objednání výstavní plochy, pouze v Přihlášce firmy zvolíte „Firemní sympozium“.

Inzerce

Inzerce v definitivním Program, který obdrží každý účastník v kongresové tašce.

20.000,- Kč / stránku A5 uvnitř
30.000,- Kč /stránku A5 na obálce


Objednávání je možné v on-line systému, poté budete informováni o technických parametrech pro dodání inzerátu.

Venkovní reklama

Pronájem mobilního poutače o velikosti 2x2 m (oboustranný). Tyto billboardy budou umístěny na hlavní spojnici mezi pavilony A a E.

Cena pronájmu je 50.000,- Kč, tato cena nezahrnuje výrobu polepu, pouze jeho montáž na poutač a demontáž.

Objednat je možné přes on-line systém, poté budete informováni o způsobu předání, event. výroby polepu.

Inzerce ve Sjezdových novinách

V případě zájmu o inzerci ve Sjezdových novinách, které vycházejí každý den sjezdu, kontaktujte dr. Martina Doležala, tel: 777 948 118, e-mail: martin.dolezal@target-md.com), který má vydávání novin na starosti, vč. nasmlouvání inzerentů.

 

Registrace účastníků
Lze registrovat nejen pozvané lékaře (přes Skupinovou registraci on-line systému), ale je nutné zaregistrovat i všechny zástupce firmy/společnosti, kteří se budou sjezdu účastnit. Bez jmenovky nebude umožněn vstup do sjezdových prostor. Pro personál, který bude přítomen pouze na stánku a nebude navštěvovat odborný program je určena kategorie "Vystavovatel - částečná registrace", za 500,- Kč, která obsahuje i poukázky na dva obědy a umožňuje vstup do pavilonu A1 ( výstavní expozice). Ostatní se registrují jako "Vystavovatel" za 2.000,- /2.500,- Kč.

V rámci objednání výstavní plochy poskytujeme zdarma vystavovatelské registrace, a to v tomto poměru:
Do 10 m2   ……….     2 registrace zdarma
11 – 15  m2   ……..     4 registrace zdarma
16 – 20 m2    ……..     6 registrací zdarma
21 – 25 m2    ……..     8 registrací zdarma
26 – 30 m2    ……..   10 registrací zdarma
31 – 40 m2    ……..   12 registrací zdarma
41 – 50 m2    ……..   14 registrací zdarma  
Po 10 m2 vždy se navyšuje o 2 registrace navíc

Při zadávání registrací do on-line systému se vypočte sleva až po ukončení zadávání, nevěnujte tedy pozornost tomu, že vybíráte hrazenou registraci.

Na všechny bezplatné vystavovatelské registrace obdrží firmy vždy pouze JEDNU kongresovou tašku (včetně poukázek na teplé obědy 5. a 6. května), pokud budou další vystavovatelské registrace již hrazeny (nad rámec bezplatných), je samozřejmě již součástí i kongresová taška a poukázky na obědy.
Každý vystavovatel také obdrží VIP kartu, která je určena pro 2 osoby pro vstup do VIP restaurace (v pavilonu A3), kde budou vydávány teplé obědy.

Pokud budete mít zájem získat talony na oběd,  je možné je objednat na webu, cena jednoho talonu je 120,- Kč.

Kam dál?