Registrace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,
do 15. dubna 2014.

Pro přihlášení požívejte přístupové heslo a jmémo, které jste si zvolili při dřívější registraci, či které Vám bylo přiděleno jako členovi ČKS. Nečlenové ČKS, kteří se v minulosti neregistrovali, musí zadat novou registraci (Nový uživatel - jednotlivec).

V případě, že si přihlašovací údaje nepamatujete, na vyžádání Vám je rádi e-mailem sdělíme.

REGISTRAČNÍ POPLATKY


zaplaceno do 26.4.2014 zaplaceno na místě
Členové ČKS 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Členové ČKS do 30 let 500,- Kč 1.000,- Kč
Nečlenové ČKS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS 500,- Kč 1.000,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Jednodenní účast 600,- Kč 700,- Kč
Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté zdarma zdarma
Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností zdarma zdarma
Vystavovatelé (dle velikosti stánku) zdarma/2.000,- Kč zdarma/2.500,- Kč
Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1) 500,- Kč 500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , kongresovou tašku s Programem a dalšími materiály, dvě poukázky na obědy (5. a 6. května), bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 26. dubna 2014.Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO
15.DUBNA 2014 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) přes a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "hromadnou registraci". Takto je možné zadat 2 a více registrací (horní hranice není nijak omezena).

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.

Kam dál?