22. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 12.-13. března 2020, Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum

Obecné informace

Datum a místo konání

12. - 13. března 2020

Hotel NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové

 

Sympozium je pořádáno ve spolupráci s PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti


 

Registrace

všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Registrační poplatek

 

pro předem registrované -
poplatek je nutné uhradit do 8. 3. 2020                      

pro registrované na místě (event. registrované předem, kteří neuhradili poplatek)
Lékař                             1.000,- Kč 1.200,- Kč
Zdravotní sestra, NLZP                                800,- Kč 900,- Kč
Jednodenní účast - lékař 550,- Kč 650,- Kč
Jednodenní účast - NLZP 450,- Kč 500,- Kč
Host, čestný člen ČKS    zdarma zdarma
Vystavovatel zdarma zdarma

 

Abstrakta k aktivní účasti 

je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 31. 1. 2020, 24:00h v českém jazyce.  Definitivní potvrzení o zařazení abstrakta do programu bude odesláno autorovi e-mailem do 10. 2. 2020

Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti před akcí.


 

Společenský večer v Novém Adalbertinu

Termín: 12. 3. 2020 od 19,30 hod.

On-line rezervace je možná do 6. 3. 2020.  Po tomto datu bude možné zakoupit v případě volné kapacity až na místě. Cena vstupenky je 250,- Kč. 

Objednané vstupenky obdrží účastníci při registraci.


  

Certifikáty 

o účasti budou vydávány při registraci.