Základní informace

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
v letošním roce pořádá Česká kardiologická společnost (ČKS) již svůj XXI. Výroční sjezd. Jak jistě víte, je ČKS pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti, založené roku 1929 profesorem Libenským a dalšími významnými kardiology období mezi dvěma světovými válkami.
Čtěte více...

Aktivní účast

Termín pro ukončení aktivní účasti je 10.ledna 2013 (ve 24:00 hod)
Čtěte více...

Pasivní účast

Termín pro ukončení on-line registrace k pasivní účasti je 15.dubna 2013
(ve 24:00 hod).

Po 15.4.2013 bude možná registrace pouze na místě.

Čtěte více...

Objednávka ubytování

Rychlý přehled hotelů, cen a formuláře pro objednávku ubytování.

Čtěte více...

Firemní účast

Firma/společnost, která se už v minulosti do systému registrovala, může použít údaje (přihlašovací jméno a heslo), které jsou stále v platnosti.

Čtěte více...Další informace -

Pořadatel a org. sekretariát

Místo konání
Organizační a programový výbor

Kam dál?