21. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 7.-8. března 2019, Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum

Nabídka pro firmy

GENERÁLNÍ PARTNER – 100.000,- + DPH  
10 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále, umístění loga na webu registrace, inzerce v programu akce; projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)       

HLAVNÍ PARTNER – 80.000,- + DPH
8 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále, umístění loga na webu registrace, inzerce v programu akce

PARTNER – 50.000,- + DPH 
5 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále

VYSTAVOVATEL      zákl. místo (4 m2) 20.000 + DPH …………. 1 m2 = 5.000,- + DPH

Další možnosti: 

Umístění  banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále                         20.000,- 
Sponzor coffee breaku                                                                    15.000,-
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 s                         20.000,-
Inzerce celostránková v programu symposia  - obálka 2., 3. strana     15.000,-
Inzerce celostránková v programu symposia - vnitřek                        10.000,-
Logo na webových stránkách akce                                                    10.000,-
Vkládání propagačních materiálů do tašek                                           5.000,-