21. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 7.-8. března 2019, Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum

Obecné informace

Datum konání:  7. - 8. března 2019

Místo konání:  Hotel NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, 500 03  Hradec Králové

Registrace: všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 31. 12. 2018, 24:00h v českém jazyce. Sdělení zadáváte principiálně jako poster, nelze vyloučit, že budete posléze vyzváni programovým výborem, zda byste svou práci přednesli jako ústní sdělení. Definitivní potvrzení o zařazení abstrakta do programu bude odesláno autorovi e-mailem do 25. 1. 2019

Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti před akcí.

Registrační poplatek
Platba do 15.2.2019: lékaři  
1 000 Kč, sestry 800 Kč
Platba po 15.2.2019: lékaři  1 200 Kč, sestry 900 Kč
Platba za jednodenní účast: lékaři 550 Kč, sestry 450 Kč
Platba za jednodenní účast po 15.2.2019: lékaři 
650 Kč, sestry 500 Kč. 

Společenský večer: 250 Kč
On-line registrace je možná do 1. 3. 2019.  Po tomto datu bude možné registrovat se přímo na místě.

Společenský večer v Novém Adalbertinu 7. 3.2019 v 19:30 h
Objednané vstupenky obdrží účastníci při registraci.

Ubytování: V Novém Adalbertinu budeme mít rezervovánu kapacitu pro účastníky, bude-li vyčerpána doporučujeme tyto další tři hotely v blízkosti místa konání:
Hotel Grand
Hotel U české koruny
Hotel Tereziánský Dvůr
Více informací najdete v hlavním menu pod položkou Ubytování

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.