Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

    je pro nás potěšením pozvat vás jménem organizačního a programového výboru k účasti na
II. sjezdu mladych českých a slovenských kardiologů, který bude probíhat ve dnech 15. - 16. září 2017 na jižní Moravě v obci Kurdějov.

    Akce je pořádána ve spolupráci PS Kardio 35 a jejího slovenského protějšku, Fóra mladých kardiológov. V loňském roce úspěšně proběhl první ročník ve slovenském Púchově a máme tedy na české straně na co navazovat. Naše společné dvoudenní sympozium opět představí širokou paletu témat přednášenou předními českými i slovenskými odborníky. Můžeme se těšit na řadu přehledových a interkativních přednášek, aktualní poznatky a názory expertů, ale i na tradiční EKG kvíz, nebo třeba prakticky zaměřený blok základů elektrofyziologie.

Těšíme se na shledanou v příjemné a přátelské atmosféře jižní Moravy.

MUDr. Jakub Honěk,
předseda organizačního výboru