Úvodní slovo

 Vážení a milí kolegové,
 
   dovoluji si vás co nejsrdečněji přivítat na 2. Sjezdu České asociace ambulantních kardiologů (ČAAMK) v Olomouci.

   Program byl sestaven v souladu s naší představou intenzivního „kardio-updatu“.

   V krátkém časovém úseku pátku a soboty proběhnou ve vyzvaných přednáškách sdělení našich předních odborníků. Všechna sdělení přináší rychlou orientaci v aktualizované kardiologické problematice a jsou doplněna sympozii farmaceutických firem s doplňujícími informacemi o aktuálních možnostech terapie našich pacientů.

   V rámci společné večeře budou probíhat v přátelském prostředí tolik potřebné a příjemné kuloární diskuze.

   Malým překvapením pro Vás je přítomnost fyzioterapeutů, kteří se podrobněji zabývali našimi častými problémy vyplývajícími ze špatného a dlouhého sezení u počítače a hlavně u echa.

   Jejich úkolem zde na sjezdu bude informovat Vás, jak správně sedět u echokardiografických přístrojů a  předcházet tak obtížím s bolavými rameny a zády.

    Přeji příjemně strávené dny spojené se získáním mnoha nových poznatků a příjemných setkání.

skalicka_hana.jpg

MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC
Předsedkyně České asociace ambulantních kardiologů