Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a Programového výboru k účasti
na tradiční 19. symposium Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti,
které se bude konat ve dnech 23. - 24. 2. 2017 opět v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci
Králové.
Hlavním tématem letošní akce bude pravé srdce od A do Z: budeme se zabývat
diagnostikou, chirugickou i katetrizační léčbou vrozených srdečních vad, chlopní pravého
srdce, interakcí se stimulačními systémy a obecně složitými situacemi, to vše v interaktivních
sekcích s hlasováním a panelovou diskusí. Na závěr bude pro Vás opět připraven kvíz o ceny.
Těšíme se na volná sdělení i zajímavé kazuistiky, které opět zařadíme do interaktivních
sekcí, jednotlivých bloků nebo jako klasický poster.
Doufáme, že společně se nám všem podaří vytvořit odborně přínosné sympozium s
přátelskou atmosférou a dostatkem času k formálním i neformálním diskusím. Jako tradičně
všechny zveme i na společenský večer.

PulmMorfo_clanek.jpgTěšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD.
Předsedkyně Pracovní skupiny  

Doc. MUDr. Aleš Mokráček, PhD.
Místopředseda Pracovní skupiny