Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Srdečně Vás zveme na 19. konferenci akutní kardiologie, která se bude konat ve dnech 5. - 7. prosince 2021 opět v kongresovém centru hotelu Thermal v Karlových Varech, přičemž alespoň část prezentací bude k dispozici i formou online přenosů. Odborný program bude zahrnovat jak vyzvané přednášky, tak původní sdělení, týkající se akutní a intenzivní kardiologické péče. Součástí programu bude i sesterská sekce. Před zahájením kongresu (5.12. od 10 do 14 hod) se navíc již tradičně uskuteční workshopy pro předem přihlášené účastníky, které se budou věnovat využití ultrazvuku, kardiopulmonální resuscitaci a hemodynamice akutních stavů.

Věříme, že po delší době se konečně budeme moci osobně setkat a diskutovat nejen problémy akutní kardiologie…

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech!

Za organizační a programový výbor,

Foto_prof._Petr_Ostadal_-_cerven_2019.jpg

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie