PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

IDIOPATICKÁ ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDA 3. STUPNĚ V MLADŠÍM VĚKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PŘÍČIN. 2 KASUISTIKY
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 278

Heczko M.1, Hanák P.2, Jančár R.2, Černý P.1

1 II interní oddělení - kardiovaskulární, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, 2 MNO, Ostrava


Úvod:  AV blok 3. st. je častější u starších pacientů a u jedinců se strukturálním postižením srdce. Naproti tomu je velmi vzácný u mladých lidí bez známého organického onemocnění srdce. Přesto se ojediněle vyskytuje, a příčina je často zcela neznámá, nebo jen hypotetická.
 Nejčastější příčinou AV blokády vyššího stupně u mladých jedinců jsou stavy po chirurgické korekci VSV, intoxikace léky a dysfunkce štítnice. Z dalších příčin to jsou infekce (Borelióza, Chagasova choroba, méně často mononukleóza, chlamydióza, virová myokarditida a další).  Z autoimunitních chorob np. revmatoidní artritida, polymyozitida, dále pak neurodystrofie nebo arteritidy, z ostatních příčin np. sarkoidóza, amyloidóza či nádory srdeční.
 
Kasuistika 1:  27 letý muž, v minulosti po chlamydiové pneumonii, jinak zdráv. Pro recidivující prekolapsové stavy byl odeslán ke kardiologovi. Normální klidový ekg záznam i základní lab. hodnoty. Ekg Holter se záznamem internát. AV bloku 2.-3. st., max. R-R interval cca 6s. Odeslán k hospitalizaci. Lab. nález vč. revmatických markerů a protilátek proti boreliím byl negativní. Normální echokg. Perihosp. dochází k progresi AV blokády (max. pauza 11,5s). Indikována implantace pacemakeru (PM).

Kasuistika 2:  43 letý pacient, 2 roky léčen pro sarkoidózu, 3 měsíce léčen betaxololem pro hypertenzi. K vyšetření se dostavil pro slabost a závratě. Na ekg AV blok 3. stupně. Vysazeno betalytikum. Lab. výsledky bez pozoruhodnosti. Za hosp. trvá kompletní AV blokáda. Implantován PM. Po 2 měsících od dimise, při amb. kontrole, je pacient zcela bez potíží, nicméně na PM absolutně dependentní.

Závěr: Klademe si otázku, jak dlouho je možné čekat s rozhodnutím o implantaci PM u oligosymptomatických pacientů a také, je-li nutné po příčíně pátrat za každou cenu.
Zejména u mladých pacientů je nutné zvažovat nejprve reverzibilní důvody arytmie.
vygenerováno: 06.08.2020 (18:36)