Brno - metropole Moravy

● Hrad Špilberk

spilberk.jpg     Královský hrad ze 13. století, přestavěný v 17. a  18. století na barokní pevnost, nejproslulejší   věznice v habsburské monarchii.    Od r. 1960 sídlo Muzea města Brna, stálé expozice o historii hradu a města, kasematy, rozsáhlý park.

 

● Vila Tugendhat  

Stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury a nejvýznamnější  evropská stavba architekta Ludwiga Miese van der Rohe  z let  1929-30. v r. 2001 zapsána do seznamu UNESCO.          VilaTugendhat.jpg
Originální prostorové řešení, technologické zařízení a elegantní  interiéry.
 
● Stará radnice

Nejstarší světská stavba v Brně, různorodá slohově i časově, od počátku 14. stolatí až do r. 1935 sídlo městské správy. V průjezdu radniční věže s kamenným portálem od Antona Pilgrama visí slavný brněnský drak. Radniční věž s renesančním ochozem nabízí působivý pohled na město a Zelný trh.

Kapucinska_hrobka.jpg                                  ● Kapucínská hrobka

                                  Veřejnosti přístupní barokní krypta v podzemí kostela kláštera  kapucínů, kam byli od 2. poloviny 17 století pochováváni příslušníci kapucínského řádu, jeho mecenáši a další významné osobnosti včetně pověstného vůdce pandurů barona Trencka.


● Měnínská brána

Jediná dochovaná městská brána středověkého hradebního systému, poprvé připomínaná r.1293. Původně stávala v ústí Kobližné a Jánské ulice, později přesunuta na dnešní místo do ústí Orlí ulice. V objektu z 2. poloviny 16. století se konají výstavy Muzea města Brna.

● Mahenovo divadlo

Novorenesanční budova, postavená podle projektu      vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera  ml. a Hermanna Hellmera.  14.11.1882 se divadlo zapsalo do historie jako první divadelní budova na světě, osvětlená elektrickými žárovkami – „edisonkami“.  Mahenovo_divadlo.jpg

 

● Nová radnice

Bývalý dominikánský klášter, od svého vzniku ve 13. století sloužil potřebám stavovské reprezentace a pro zasedání zemských sněmů a soudů. Během 18. století areál barokně upraven, dnes sídlo primátora a městského zastupitelstva. Středověká křížová chodba, historické portály, reprezentační prostory.

 Cerveny_kostel.jpg                              ●  Červený kostel

Novogotický evangelický chrám J.A.Komenského. Název je odvozen    z červeného režného zdiva. Postaven 1863-65 podle projektu Heinricha Ferstela, autora Votivního chrámu ve Vídni, jako první velký nekatolický kostel v této části Evropy.

 

 

  ●  Augustiniánský klášter a kostel sv. Tomášekostel_svateho_Tomase_.jpg

Pozdně barokní klášterní komplex založil v r. 1350 markrabě moravský Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV. Dnes sídlo Moravské galerie.   V kostele kopie obrazu Černé Panny Marie, ochránkyně města Brna (originál na stříbrném oltáři v chrámu Starobrněnského kláštera)

●  Starobrněnský klášter

Klášter cisterciaček, založen r. 1323 královnou Eliškou Rejčkou, od r. 1783 v majetku augustiniánů. Jedním z opatů řádu byl Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky. Gotickému chrámu Nanebevzetí Panny Marie udělil r. 1987 papež Jan Pavel II. titul basilica minor.


                                                                                 Zelný trh

Zelny_trh.jpgOd pradávna místo každodenních trhů se zeleninou, ovocem a květinami. Kasna_Parnas.jpg
        Ozdobou je barokní  kašna Parnas z let 1690-95, podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, symbolizující jeskyni s alegorickými  postavami znázorňujícími Babylónii, Persii a Řecko. Voda do ní byla přiváděna nejstarším brněnským vodovodem z řeky Svratky.

 

 

 

Kam dál?