Informace k aktivní účasti

Informace pro přednášející

K aktivní účasti je možné se přihlásit pouze přes registrační systém ČKS na webových stránkách www.kardio-cz.cz - zde můžete přímo vstoupit zadáním platných přihlašovacích údajů v pravé části obrazovky. Pokud si přihlašovací údaje nepamatujete a na sjezd jste se v minulosti již hlásil či jste členem společnosti (máte tím pádem vytvořený Účet), kontaktujte sekretariát společnosti na tel: 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz. Pokud členem společnosti nejste a nikdy jste se na sjezdy ČKS v minulosti neregistrovali, musíte si vytvořit nový Účet - pod odkazem "Můj účet" v hlavním menu stránky www.kardio-cz.cz. (registrace na sjezdy).

Po vstupu do registračního systému zvolte "Aktivní účast" a zadejte abstraktum dle pokynů.

Po ukončení přijímání přihlášek k aktivní účasti, tj. 11.ledna 2010 ve 24.00 hodin, budou všechna zadaná abstrakta posouzena recenzenty a vyhodnocena (netýká se vyzvaných sdělení v blocích PS/OS, která nemají abstrakta).

Potvrzení o zařazení přednášky, případně zamítnutí, bude odesláno všem autorům e-mailem v polovině měsíce března 2010. Potvrzení o předsednictví bude odesláno v témže čase. 

NOVINKA: při XVIII. výročním sjezdu bude poprvé zařazena i "Sekce mladých kardiologů", která nahrazuje dosavadní Dny mladých kardiologů. Při zadávání abstrakta do této sekce zvolte typ prezentace "Sekce mladých kardiologů". Tato sekce je určena pro členy ČKS mladší 35 let, všechna prezentovaná sdělení budou posuzována hodnotící komisí, která vybere 3 nejlepší práce a ty budou oceněny.

Délka ústního sdělení je stanovena (není-li v Programu uvedeno jinak) na 12 minut.

 

Jednací jazyky  
čeština, slovenština, angličtina

 

Abstrakta
Abstrakta jsou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS – aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu.
Abstrakta všech přednášek budou uveřejněna na CD romu jako Supplementum Co ret Vasa. V kongresových taškách bude poukázka na tento CD rom, vyzvednout si jej je možné na stánku AstraZeneca. 

Audiovizuální technika
– zpětná projekce, počítačová projekce. Prezentaci je možné zaslat elektronicky předem na mailovou adresu: kardio@rhsound.cz nebo prezentace@kardio-cz.cz .
Po příjezdu nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přihláška zařazena, je nutné medium s prezentací odevzdat do „slide room“ u jednotlivých sálů. Pro přednášky zařazené do pondělního odborného programu doporučujeme odevzdat již v neděli.
NOVÉ!!!! U videosoborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 15.5.2010). 
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.
Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. Obrazové soubory ve formátu -.jpg, -.gif, -.bmp. Videosoubory ve formátu -.avi, -.mpeg. Prezentace ve fomátu -.ppt, -.pps
Media, která se mohou přehrávat: CD-R, CD-RW, Floppy 3,5”, DVD-+R, DVD-+RW a USB Flashdisk. Promítací zařízení: video (PAL/SECAM), dataprojektor pro PC.

 

SLIDE ROOM
Pavilon A                           Přízemí Rotundy – místnost č. 31 (sály – Rotunda, Morava)
                                          
Pavilon E                          I. patro (Business Center) – místnost č. 28 (Sály – Praha, 
                                                                                              Brno, Plzeň) 
                             
Kongresové centrum          II. patro – místnost označena "Slide room" (Sály – Hradec
                                                                                          Králové, Olomouc, Ostrava)
   
Provoz slide rooms:
16.5.2010   ………..     12.00 – 19.00 hodin
                                  Prosíme dodat i pro dopolední pondělní přednášky
17. –18.5.2010………..   7.30  - 18.00 hodin
                                   Prosíme dodat i pro dopolední přednášky následujícího dne
19.5.2010    …………  8.00  - 11.00 hodin
 


SEKCE MLADÝCH KARDIOLOGŮ

- vítězové sekce budou vyhlášeni a oceněni při Gala večeru České kardiologické společnosti, 18. května 2010 od 20,00 hodin v pavilonu G2 brněnského výstaviště  

 

POSTEROVÁ SDĚLENÍ
 –  I. patro pavilonu E (lékařské postery)
  -  Foyer Kongresového centra, II. patro (sesterské postery)

Instalace pondělních posterů  (pavilon E)
                      instalace neděle 16.5.2010        …………..                 13.00 – 19.00 hodin
                      instalace pondělí 17.5.2010      .…………..                   7.30 –    9.00 hodin
                      diskuse k posterovým sdělením ……….                     10.30 -  11.00 hodin
                      moderování nejlepších 5ti posterů    ……                   10.30 – 11.00 hodin   
                      demontáž 17.5.2010                    ……………                17.30 -  17.45 hodin

Instalace úterních posterů (pavilon E)
                     instalace pondělí 17.5.2010                    …………..     17.45 – 18.30 hodin
                     instalace úterý 18.5.2010                      …………….       7.30 –   9.00 hodin
                     diskuse k posterovým sdělením                 ……….     10.30 -  11.00 hodin
                     moderování nejlepších 5ti posterů              ……         10.30 – 11.00 hodin    
                     demontáž 18.5.2010                                ……………    17.30 -  18.00 hodin

Instalace sesterských posterů (Kongresové centrum, II.patro)
                   Instalace neděle 16.5.2010               ……………….      13.00 – 19.00 hodin
                   Instalace pondělí 17.5.2010              ……………..           7.30 –    9.00 hodin
                   Demontáž 18.5.2010                         ………………        17.30 – 17.45 hodin

 

Vybrané moderované postery (v programu označeny barevně) budou soustředěny hned u vstupu do posterového sálu – viz číslo na panelu, které odpovídá číslu přednášky v Programu.


Vyhlášení nejlepších moderovaných posterových sdělení,
v úterý 18.5.2010 – ROTUNDA pavilonu A – 16.00 hod.

K dispozici bude panel (výška 86 cm, šířka 156 cm) označený číslem přednášky dle Programu.
Instalace špendlením. Žádáme všechny autory sdělení, aby dodrželi dobu určenou pro instalaci, diskuzi i demontáž. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo odstranit sdělení sami, neodstraněné postery budou k dispozici do skončení sjezdu v prostorách registrace.