Informace k registraci

Registrace na sjezd (aktivní, pasivní - individuální či skupinová, firemní) je možná pouze přes tyto webové stránky. Klikněte prosím na odkaz "REGISTRACE" v Menu sjezdu.

______________________________________________________________________________________________________

 

Registrační poplatky

 Typ registrace

Registrace předem
(poplatek musí být zaplacen do 7.5.2010)

 Registrace na místě

Člen ČKS

 1.000,- Kč

 1.200,- Kč

Člen ČKS do 30 let

    400,- Kč

    500,- Kč

Nečlen ČKS

 1.400,- Kč

 1.600,- Kč

Zdravotní sestra, SZP - člen ČKS

    600,- Kč

    800,- Kč

Zdravotní sestra, SZP

    800,- Kč

 1.000,- Kč

Jednodenní účast

    600,- Kč

    700,- Kč

Čestný člen ČKS

 zdarma

  zdarma

Důchodce

  zdarma

  zdarma

Student (pregraduální studium)

  zdarma

  zdarma

Host sjezdu (pozvaný výborem společnosti)

  zdarma

  zdarma

Tisk 

  zdarma

  zdarma

Předsedající, I.autoři vyzvaných sdělení v blocích PS/OS 

  zdarma

  zdarma

Vystavovatel (dle objednané výstavní plochy)

  zdarma/ 1.400,- Kč

  zdarma/ 1.600,- Kč

Vystavovatel - částečná registrace 

    300,- Kč

    300,- Kč

 

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , kongresovou tašku s Programem a dalšími materiály, poukázku na CD rom s abstrakty sjezdu, dvě poukázky na obědové balíčky (17. a 18. května), bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem. 
Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných registrací pouze do pavilonu A1 + obědový balíček.

Příjem poplatků bankovním převodem bude UKONČEN u plateb odeslaných nejpozději 7.5.2010, po tomto datu již nebude možné platbu identifikovat a účastník se tak vystavuje riziku nutnosti úhrady reg. poplatku duplicitně na místě ve zvýšené sazbě.

Aktivní účastníci (1.autoři sdělení) hradí registrační poplatek jako ostatní účastníky sjezdu. Členové ČKS mladší 35ti let (1.autoři) mohou požádat o refundaci sjezdového poplatku Nadační Fond Galena (Zdravé srdce) - www.nadace-galena.cz

Registrační poplatek je NEVRATNÝ!!!!! (duplicitní platby, neúčast apod.).

U skupinových (hromadných registrací) je možnost úhrady registračního poplatku každým ze skupiny zvlášť. Při registraci má každý člen skupinové registrace svoje podčíslo, které v případě, že platba neprobíhá za všechny hromadně, použije pro svoji úhradu reg. poplatku. V případě, že na účet přijde pod hlavním var.symbolem skupiny a v neodpovídající výši celkové registrace, nebude možné označit platbu k jednotlivým zaregistrovaným ve skupině.

Platbu za registrační poplatek poukazujete na č. ú. České kardiologické společnosti 502-464517024/2700, jako variabilní symbol uveďte registrační číslo uvedené v e-mailovém "Potvrzení o registraci účastníka sjezdu". Registrační poplatek vždy hraďte až po on-line registraci

POTVRZENÍ O ÚHRADĚ REGISTRAČNÍHO POPLATKU (ÚHRADA PŘEDEM) SI PONECHTE A NA VYZVÁNÍ PŘEDLOŽTE U REGISTRACE.

On-line registrace (registrace předem) bude ukončena 23.dubna 2010, po tomto datu je možná pouze registrace na místě.

__________________________________________________________

 

Jmenovky
Každý účastník sjezdu včetně vystavovatelů obdrží jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor.

Barvy jmenovek: 
Červená               celosjezdová registrace  
Zelená                 jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) 
Zlatá                   výbor společnosti, hosté sjezdu, čestní členové ČKS  
Modrá                 vystavovatelé 
Žlutá                   SZP 
Fialová                organizační výbor (členové budou nosit také barevná trika s logem sjezdu pro snazší identifikaci)
 
  

Všechny vstupy do sjezdových prostor budou kontrolovány bezpečnostní agenturou a noste proto jmenovku na viditelném místě.

BEZ JMENOVKY NEBUDE VSTUP POVOLEN – při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200,- Kč.


 

 

 

 

 

Kam dál?