Organizační a programový výbor

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Adrian Bystriansky (vedecký sekretár SASA)
MUDr. Robert Čihák, CSc. (místopředseda výboru ČASR)
Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (předseda výboru ČASR)
Doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. (předseda výboru SASA)
MUDr. Peter Hlivák, PhD. (člen výboru SASA)
Prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (člen výboru ČASR)
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc. (člen výboru SASA)
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (člen výboru ČASR)
Ludmila Klímová (vedoucí sekretariátu ČKS)
MUDr. Peter Margitfalvi (organizačný sekretár SASA)
MUDr. Silvia Mišíková, PhD. (člen výboru SASA)
Prof. MUDr. Petr. Neužil, CSc. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Ľuboš Urban, Ph.D. (člen výboru SASA)
Doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. (člen výboru ČASR)