POZVÁNKA

Vážené dámy, vážení pánové,
Kolegyně a kolegové,
Vážení účastníci sjezdu,

Dovolte nám přivítat Vás opět po roce v Brně na XVII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti a popřát Vám příjemný pobyt, hodně odborných a společenských zážitků.
Po roce jsme se vrátili k osvědčenému modelu zahájení sjezdu v neděli a ukončení ve středu v poledne. Novinkou je nedělní postgraduální blok určený mladým lékařům před atestací, který připravil nově vzniklý Český kardiovaskulární vzdělávací institut a podobné bloky bychom chtěli pořádat pravidelně i mimo výroční sjezdy pod záštitou České kardiolo-gické společnosti a 3 universit České republiky – Karlovy, Masarykovy a Palackého.
Na vlastním programu se opět podílely především pracovní skupiny ČKS a jako tradičně jeden blok připravila i Slovenská kardiologická společnost. Velkou ctí pro nás je, že na našem kongresu vystoupí i současný prezident Evropské kardiologické společnosti Robert Ferrari z Itálie. Vlastní sdělení byla pečlivě vybírána programovým výborem a z 345 sdělení bylo vybráno 187 jako ústní sdělení, 146 jako poster a 12 bylo odmítnuto. Součastí programu je i několik bloků určených nelékařským zdravotnickým oborům, především zdra-votním sestrám.
Nedílnou součástí kongresu jsou sympozia organizovaná firmami operujícími ve zdravotnictví a výstava firem, nakladatelství a jiných organizací spjatých se zdravotnictvím a kardiologií. Všem našim sponzorům a vystavovatelům patří taktéž dík za podporu.

Pevně věříme, že si do Brna přivezete dobrou náladu, zájem o co největší množství odborných poznatků a že nebudete odjíždět zklamáni.

 Foto_-_prof._Spinar.jpg  Foto_-_doc._Chaloupka.jpg
Prof.MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
předseda organizačního výboru
Doc.MUDr. Václav Chaloupka, CSc., FESC
předseda České kardiologické společnosti