Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a Programového výboru k účasti na tradiční 17. symposium Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, které se bude konat ve dnech 26.-27. 2. 2015 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové.

Hlavním tématem naší výroční akce budou tentokrát aortální vady. Cílem je podat na jednom místě ucelenou a aktuální informaci o tomto tématu - od anatomie přes epidemiologii, diagnostiku a indikace ke korekci vad k současnému stavu chirurgické a intervenční léčby aortální stenózy i regurgitace.

Součásti sympozia budou i interaktivní sekce zabývající se řešením složitých situací u aortálních vad.  Jako každý rok se budeme těšit na volná sdělení, která dostanou prostor v rámci jednotlivých bloků nebo jako klasický poster.

Pro účastníky i hosty uspořádáme společenský večer, abychom vytvořili přátelskou atmosféru a prostor pro neformální diskusi. 

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové.                                                       

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD.                                Doc. MUDr. Aleš Mokráček, PhD.
Předsedkyně Pracovní skupiny                                             Místopředseda Pracovní skupiny