Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je nám potěšením pozvat Vás jménem Organizačního a programového výboru na 16. sympozium Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, které se letos poprvé bude konat ve dnech 27.-28.2.2014 v krásném městě Litomyšli, v nových prostorách Evropského školicího centra.

Hlavním tématem naší výroční akce bude tentokrát mitrální chlopeň - od anatomie přes diagnostiku k chiirurgické a intervenční léčbě mitrálních vad a s nimi spojených arytmií, reziduální nálezy po operaci a problematika reoperací. Jako každý rok se budeme těšit na volná sdělení, která dostanou prostor v rámci jednotlivých bloků nebo v sekci varia, a dále jako klasický poster či e-poster, který umožňuje j prezentaci videa.

Součástí symposia bude i výstava firem.

Rádi bychom opět vytvořili přátelskou atmosféru a prostor pro neformální diskusi.  Společenský večer uspořádáme v unikátních prostorách zámeckého pivovaru litomyšlského zámku, v jehož obytné části se 2. března 1824 narodil sládkovi Františku Smetanovi a jeho ženě Kateřině budoucí hudební skladatel Bedřich Smetana.

Na opětovné setkání s Vámi se velmi těšíme a doufáme, že naše setkání bude již tradičně úspěšnou platformou k plodné diskusi.

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD.
MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
jménem Organizačního a programového výboru

REGISTRACE (aktivní, pasivní)