2 online
 
Change language:    
Menu

Searching in abstracts

Sponzor

Pozvánka

 Vážení účastníci výročního sjezdu ČKS,
dovolte mi, abych vás po roce opět přivítal v Brně, kde se tradičně scházíme na našem výročním sjezdu, v letošním roce již patnáctém. Vzhledem k tomu, že naše společnost pořádá v tomto roce také 15. ročník Alpe-Adria Meeting,
proběhnou v následujících dnech dvě významné kardiologické akce s mezinárodní účastí. Výbor naší společnosti se rozhodl, že v letošním roce bude v programu slavnostní sympozium České kardiologické společnosti, které je věnováno dětským kardiologům. Česká pediatrická kardiologie slaví totiž v roce 2007 významné výročí, 17. 5. 2007 – den po skončení našeho sjezdu – je to přesně 30 let, kdy bylo otevřeno Dětské kardiocentrum v nemocnici v Motole, pracoviště vedené v té době profesorem Milanem Šamánkem. Za třicet let práce tohoto Kardiocentra došlo
k zásadním změnám v péči o dětské kardiologické nemocné a naše dětská kardiologie si získala uznání v celém světě. Dovolte mi, abych tedy i na tomto místě poděkoval všem, kteří svou prací přispěli k úspěchům dětské kardiologie
a popřál další dobré roky budoucí. Náš sjezd však přinese obvyklý široký záběr v mnoha dalších oblastech kardiologie, program byl připraven především pracovními skupinami ČKS, velmi kvalitní budou jistě vystoupení zahraničních hostů. Věnovali jsme opět dobrý prostor pro volná sdělení vás, kteří jste ve své práci dospěli k výsledkům, hodným prezentace na výročním sjezdu, jak ve formě přednášek, tak v sekcích posterů. V letošním roce byl opět připraven zajímavý společenský program, včetně běhu Jiřího Tomana, který se stal novou tradicí našeho setkání. Přeji vám hezké dny v Brně, věřím ve vaši aktivitu v odborných diskuzích a doufám, že nové poznatky budete moci uplatňovat ve vaší praxi.

Foto_prof._Aschermann.JPG
                                             Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC
                                                předseda České kardiologické společnosti