Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci plicní cirkulace,

dovoluji si Vás oslovit jménem programového výboru s pozváním na již 15. sympózium Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti, které plánujeme na 15. a 16. října 2021. Tradici pravidelných setkání v Lednici jsme museli v loňském roce v důsledku nepříznivé situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid 19 přerušit a sympózium na poslední chvíli uspořádat virtuálně. Ač byla tato varianta nakonec velmi úspěšná a účast předčila očekávání, pevně věříme, že letos se budeme moci opět sejít v krásném a klidném prostředí Lednicko-valtického areálu.

Podobně jako v předchozích letech je spolupořadatelem sympózia PS pre chlopňové chyby a VCH srdca v dospelosti SKS a Česká společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Připravovaný program zahrnuje jak přehledná sdělení na aktuální témata v oblasti plicní hypertenze, pravé komory srdeční, vztahu infekce onemocnění Covid 19 a plicní cirkulace, tak kazuistiky, neboť právě ty představují jedinečnou a stále více doceňovanou formu odborných sdělení, kdy medicína je vyučována samotným pacientem. Proto také velmi uvítáme Vaši aktivní účast na sympóziu formou kazuistické prezentace.

Těším se na setkání s Vámi letos v říjnu v Lednici!

Prof. MUDr. Pavel Jansa, PhD.
Předseda PS Plicní cirkulace ČKS