úvodní stránka akce
 
Menu

Generální sponzor sjezdu


Sponzor online systému
 

POZVÁNKA

Vážení přátelé,

   vítáme Vás na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, letos již čtrnáctém. Tak jako v letech minulých byl připraven program, který zahrnuje kardiologickou a vaskulární problematiku v co nejširším rozsahu, celkem jsme zařadili 628 sdělení. Pracovní skupiny připravily 43 přehledných bloků, kde je zařazeno 184 přednášek, které jsou v sekcích „Přehledů“ zaměřeny na postgraduální vzdělávání, nechybí ani oblíbené sekce „Jak na to“ a kontroverze „Pro a proti“. Volných sdělení je v programu 168, posterů 149, z nich bude opět deset vybráno do soutěže o nejlepší poster tohoto sjezdu. Několik sekcí přednášek proběhne v angličtině, což nám zajišťuje přidělení stále cennějších CME bodů pro účastníky sjezdu. Vážíme si toho, že významnou částí našeho setkání jsou i přednášky sester, kterých je v letošním roce celkem 64 a zveme na ně také lékaře, kteří mohou přispět především v diskuzi k těmto přednáškám. 
   Zvláštní pozornost mohou v letošním roce vyvolat přednášky zahraničních odborníků.  Podařilo se nám pro slavnostní přednášku získat vzácného hosta, pana profesora Alexandra Schirgera z prestižní Mayo Clinic, Rochester, USA. Jeho přednáška, kterou přednese v češtině, má název "Role klinika v době technologií - potřebujeme ještě lékaře?" a bude jistě odborným a fiolozofickým pohledem na současnou medicínu. Také další vyzvané přednášky mají významné řečníky: budou jimi president Evropské kardiologické společnosti profesor Michael Tendera z Polska,  dále kandidát na předsedu EKS pro následující období profesor Roberto Ferrari z Itálie a také dlouholetý přítel českých kardiologů profesor P.E. Vardas z Řecka. Všichni zvolili zajímavá témata, a proto vás velmi srdečně na jejich vystoupení zveme, naše účast bude ze strany předních evropských kardiologů jistě citlivě vnímána.

Také v letošním roce budou po tři dny v odpoledních hodinách firemní sympozia, na kterých letos zazní 78 přednášek. Zde budete mít možnost se seznámit s novinkami v problematice prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění.

     Kromě odborného programu je připravena řada společenských aktivit, které vás mohou potěšit po skončení přednášek, zveme vás také na tradiční běh Jiřího Tomana, který se bude konat v úterý v časných ranních hodinách.

     Kardiologie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících medicínských oborů a můžeme být právem hrdi, že v mnohých odvětvích jsme na světové špičce. Technický i vědecký pokrok jde velmi rychle kupředu a je povinností nás všech vývoj sledovat a co nejrychleji uvádět nové poznatky do praxe. Náš sjezd by měl být přesně tím místem, kde se nejnovější poznatky oboru předloží k diskusi.

    Doufáme, že letošní XIV.výroční sjezd České kardiologické společnosti Vám přinese řadu nových poznatků a zážitků a přejeme Vám prožití kongresových dnů v dobré pohodě.

 

foto-vitovec.jpg
Prof.MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
předseda organizačního výboru

foto-Chaloupka.jpg
doc.MUDr Václav Chaloupka, CSc
předseda programového výboru

foto-Aschermann.jpg
Prof.MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC
předseda České kardiologické společnosti
 

 

2 online