Organizační a programový výbor

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

prof. MUDr. Iveta Šimková, DrSc.

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Sympozium pořádá Česká kardiologická společnost ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca SKS a s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.