Společenský doprovodný program

Společenský večer

Pevnost_poznani.jpg

Architektonicky unikátní stavba z roku 1857 sloužila jako dělostřelecký sklad, v roce 2016 se z ní stalo interaktivní muzeum vědy. Vstup do expozic bude nedílnou součástí večera.

Účast prosím potvrďte při registraci na akci. 

PROGRAM VEČERA:

19:30   Příjez hostů do Pevnosti, welcome drink
20:00   Slavnostní zahájení, seznámení s programem
20:10   Raut, hraje živá hudba, v blocích po cca 30 minutách otevření expozic Pevnosti poznání, na jednotlivých stanovištích k dispozici soutěžní lístky
20:40   1. bubenický workshop
21:20   2. bubenický workshop
22:00   3. bubenický workshop
22:45   Uzavření soutěží, konec odevzdávání soutěžních lístků
23:00   Konec produkce živé hudby, vyhlášení vítězů souěží, moderátorka se loučí
23:10   DJ, tanec

Autobusy budou od 19:15 do 19:50 přepravovat z hotelu Clarion hosty do Pevnosti poznání a ve 22:30 hod bude první převoz hostů zpět z Pevnosti do všech oficiálních hotelů sympozia, další převozy pak budou následovat vždy po 30 minutách, poslední transfer je v 00:30 hod.