Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé!

  dovolte mi, abych Vás jménem výboru České asociace pro srdeční rytmus (ČASR) pozval na tradiční společné, letos již XIV. česko – slovenské sympózium  o arytmiích a  kardiostimulaci, které se v tomto roce bude konat ve městě Olomouc, městě, které má jednak bohatou minulost, ale zároveň hraje významnou roli v novověkých dějinách ČR. Nehledě na to, že jde o město univerzitní, kde sídlí Univerzita Palackého.

   Vracíme se tak do míst, kde se před 25 lety začala odehrávat novodobá historie české a slovenské arytmologie. V podstatně skromnějších podmínkách a v malé skupině nadšenců jsme tehdy ještě ve společném státě Čechů a Slováků tak dali základ oboru, který s hrdostí můžeme označit jako jeden ze základních kamenů soudobé kardiologie. V té době jsme nikdo ani netušili, jaký bouřlivý rozvoj tento sub-obor kardiologie zaznamená v následujících několika letech a že česká i slovenská arytmologie budou ve světě hrát tak významnou roli. Je přece skvělé, že řada nejnovějších technologií vznikala právě v našich kardiologických centrech. To nejdůležitější ale je, že naši pacienti mají možnost být léčeni jednak velmi erudovanými odborníky a že tito odborníci mají možnost používat to, co je v oboru nové a progresivní. Protože se tedy vracíme na “místo činu“, dali jsme našemu XIV. sympóziu podtitul: „Návrat ke kořenům…“   

   Můžeme být právem hrdi na to, že jde v případě našeho arytmologického sympózia o jednu z mála společných česko-slovenských odborných akcí pořadánaých společně Českou asociací pro srdeční rytmus a Slovenskou asociáciou srdcových arytmií a to i po rozdělení společného státu Čechů a Slováků. Jsem totiž přesvědčen, že právě pořádání společného sympózia zvyšuje prestiž české a slovenské arytmologie na mezinárodním poli o čemž svědčí i stále rostoucí počet odborných publikací ve světově uznávané odborné literatuře.

   Organizace tohoto sympózia bude vycházet z osvědčených schémat předchozích ročníků.  Připravujeme pro Vás i řadu „překvapení“, která mají obohatit nejenom odborný, ale i společenský program.  

   Zvu Vás tedy na společné česko-slovenské arytmologické sympózium, jako na akci, kterou pořádáme vůbec poprvé jako nově vzniklá asociace, kde bude jistě dostatek příležitosti shlédnout vysoce kvalitní odborný program přehledných přednášek, ale i původních sdělení a kde bude dán dostatek prostoru k odborným diskusím, stejně jako přátelským posezením.

   Doufám tedy, že Vás náš společný odborný program zaujme a přijmete proto moje pozvání. Pro nás všechny  je nejenom Komenského  „škola hrou“, ale touto školou je naše milovaná arytmologie. Těším se tedy na setkání s Vámi všemi na XIV. českém a slovenském sympóziu!

  foto_prof._Neuzil.jpg  
  Prof. MUDr. Petr Neužil, PhD, FESC  
  předseda ČASR