Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na 13. konferenci Akutní kardiologie, která se letos bude konat ve dnech 6. - 8. 12. 2015  v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Odborný program bude zahrnovat vyzvané přednášky a původní sdělení uspořádané v tematických odborných blocích týkající se přednemocniční a nemocniční akutní a intenzivní kardiologické péče. Součástí programu bude  posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (6. 12. od 10 do 14 hod.) se třetím rokem uskuteční echokurs Echokardiografie v akutní kardiologii a souběžně  workshop Kardiopulmonální resuscitace.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech

Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC
Prezident konference a předseda PS Akutní kardiologie ČKS