Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na 12. konferenci Akutní kardiologie, která se letos bude konat ve dnech 7.-9.12.2014 opět v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Odborný program bude zahrnovat vyzvané přednášky a původní sdělení uspořádané v tematických odborných blocích týkající se přednemocniční a nemocniční akutní a intenzivní péče. Součástí programu bude opět posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (7.12. od 10 do 14 hod.) se druhým rokem uskuteční echokurs Echokardiografie v akutní kardiologii a letos také workshop Umělá plicní ventilace.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech

Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
President konference a předseda PS Akutní kardiologie